viernes, 26 de marzo de 2010

Asa-Chang & Junray - Jun Ray Song Chang01 Hana
02 Preach
03 Kobana
04 Nigatsu
05 Goo-Gung-Gung
06 Kutsu #2
07 Jippun
08 Kokoni Sachiari 3:24
09 Tabla Bol (Catastrophe)
10 Radio-No-Youni (Comme A La Radio)
11 Kutsu

Download --->

No hay comentarios: